Pages Navigation Menu

Čistiace služby od profesionálov

Čisté okná ako z rozprávky

Čisté okná ako z rozprávky

 

Naša firma sídli v modernej časti mesta. Budova, v ktorej má firma prenajaté poschodie, je krásna moderná stavba, ale aj to má svoje nevýhody. Jednou z nich sú vysoko módne, cez meter a pol dlhé okná. Vyzerajú síce veľmi pekne, ale máme značný problém s ich umývaním. Keby boli na prízemí, dalo by sa ich pohodlne umývať zvonku, ale takto nie sme schopní si ich umývanie sami zabezpečiť a hľadali sme upratovaciu firmu, s ktorou by sme mohli spolupracovať. Popýtali sme sa, ako umývanie okien riešia v ostatných poschodiach, všetci si objednávali upratovacie firmy s umývaním okien vo výškach. Zisťovali sme, ktoré firmy si vybrali, a prečo vlastne neexistuje nejaká spoločná dohoda, podľa ktorej by sa o okná v celom dome starala jedna firma, určite by to bolo lacnejšie a organizačne lepšie zvládnuteľné. Dozvedeli sme sa, že ani s jednou z firiem nie je žiadne poschodie úplne spokojné, to sa potom z takej slabej ponuky ťažko vyberá jedna pre všetkých. Pre nás to bolo aspoň poučenie, ktorým firmám sa máme vyhnúť. Náš obchodný partner nám poradil spoľahlivo a tak sme sa obrátili na profesionálov pre ktorých je umývanie okien vo výške samozrejmosťou. Bola to skvelá rada, pretože tento servis je úplná výhra. Spoľahlivá, starostlivá, dobre vybavená upratovacia firma, vždy prístupná diskusiu a ochotná vychádzať svojim zákazníkom v ústrety. A čo viac, je to firma poskytujúca naprosto perfektné služby. Okná umývali tak precízne, že nám ich závideli všetky ostatné poschodia. Tiež sme sa vždy dohovorili na hodine, kedy sa u nás neobjavovali žiadni zákazníci, takú skvelú dohodli sa žiadna iná upratovacia firma v našej budove neponúkla. Netrvalo dlho a aj ostatné firmy z ďalších poschodí začali s nimi spolupracovať. Starostlivo umyté a vyleštené okná teraz sú po celej budove.

 

Mountain View